14 Nguyên Tắc Quản Lý Của Toyota (PDF)

14 Nguyên Tắc Quản Lý Của Toyota (Tải file) Ra các quyết định quản lý dựa trên triết lý dài hạn, dù phải hy sinh những mục tiêu tài chính ngắn hạn Tạo ra một chuỗi quy trình liên tục làm bộc lộ sai sót Sử dụng hệ thống kéo để tránh sản xuất quá mức Bình chuẩn hoá khối lượng công việc – hãy là việc như chú rùa, chứ đừng như chú thỏ Xây dựng thói quen biết dừng lại để giải [...]

Toyota Production System

Hệ thống sản xuất của Toyota (Toyota Production System – TPS)

Hệ thống sản xuất của Toyota (Toyota Production System – TPS) là một triết lý, nó tổ chức sự sản xuất và cung ứng dịch vụ tại Toyota, bao gồm cả sự tác động lẫn nhau với nhà cung ứng và khách hàng. TPS là một phần chủ yếu. Nó đã được tạo ra bởi người sáng lập của Toyota, Sakichi Toyoda, con trai của Kiichiro Toyoda, và kỹ sư Taiichi Ohno; Họ đã đưa ra đặt nặng trên [...]