Tài Liệu: Quản Lý & Kỹ Thuật Bảo Trì

Nội dung: Chương 1: Khái niệm về công tác bảo trì Chương 2: Tổ chức công tác bảo trì Chương 3: Định mức và kiểm tra trong bảo dưỡng Tác giả: Trung tâm cơ khí - ĐHCN TP.HCM Nguồn: internet / baoduongcokhi.com Link Tải: http://www.mediafire.com/?r6390t6jasd3o1e Backup: Bai giang QL Bao tri DHCN TPHCM

Quản trị Chuỗi cung ứng – Supply Chain Management (SCM)

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) là công việc không chỉ dành riêng cho các nhà quản lý về chuỗi cung ứng. Tất cả những bộ phận khác của một tổ chức cũng cần hiểu về SCM bởi họ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của chuỗi cung ứng. Đây là một số kiến thức cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng cũng như giúp bạn thấy rõ hơn vai trò quan [...]

14 Nguyên Tắc Quản Lý Của Toyota (PDF)

14 Nguyên Tắc Quản Lý Của Toyota (Tải file) Ra các quyết định quản lý dựa trên triết lý dài hạn, dù phải hy sinh những mục tiêu tài chính ngắn hạn Tạo ra một chuỗi quy trình liên tục làm bộc lộ sai sót Sử dụng hệ thống kéo để tránh sản xuất quá mức Bình chuẩn hoá khối lượng công việc – hãy là việc như chú rùa, chứ đừng như chú thỏ Xây dựng thói quen biết dừng lại để giải [...]

Kaizen – Thực hành nâng cao năng suất (PDF)

Mục đích của loạt bài này là đưa ra các hướng dẫn đích thực về thực hành và phương pháp toàn diên cho cải thiện năng suất, và cải thiện năng suất toàn diện không thể đạt được nếu chỉ đọc nó, mà phải học qua thực tế và tích lũy kinh nghiệm. Tải file về: Kaizen-thuc-hanh-nang-cao-nang-suat