Tag - Lean Production

Lean & TPM (Total Productive Maintenance)

Ba kỹ thuật bắt đầu bằng chữ T Hiện nay, cùng với ISO 9000 quản lý chất lượng toàn diện (TQM) đang được nhiều người Việt Nam biết đến. Đây là một trong ba kỹ thuật (đều bắt đầu bằng chữ T) của người Nhật nhằm cung cấp các phương pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất. Hai kỹ thuật còn lại là TPS (Toyota Production System: hệ thống sản xuất Toyota), còn gọi là JIT [...]

Những công cụ được sử dụng trong Sản xuất tinh gọn

Trích lại Bài phát biểu của TS. Đặng Minh Trang trong hội thảo Ứng Dụng Lean Trong Ngành Cơ Khí và Sản Xuất Công Nghiệp – 10/4/2009. Khai triển chính sách Khai triển chính sách, Nhật bản gọi là “ Hoshin Kanri” (Phương kế quản lý), đó là phương hướng chiến lược của quản lý cấp cao đưa ra nhằm đạt cho được nhiều chỉ tiêu thiết yếu khi khai triển các quá trình nhằm; Nhận dạng các cơ hội quan trọng [...]

Strength

Sức Mạnh của Sản xuất tinh gọn – Lean Production Strength

Lean đã và đang được nhiều người biết đến nhờ vào những thành công trong việc giảm hao phí, dao động và các chi phí không cần thiết. Trong nỗ lực liên tục nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp, Lean cần được huấn luyện từ cấp lãnh đạo nhằm đạt được sự ủng hộ từ cấp điều hành. Bên cạnh đó không thể thiếu sự tham gia của tất cả nhân viên trong việc giải quyết vấn [...]

Toyota Production System

Hệ thống sản xuất của Toyota (Toyota Production System – TPS)

Hệ thống sản xuất của Toyota (Toyota Production System – TPS) là một triết lý, nó tổ chức sự sản xuất và cung ứng dịch vụ tại Toyota, bao gồm cả sự tác động lẫn nhau với nhà cung ứng và khách hàng. TPS là một phần chủ yếu. Nó đã được tạo ra bởi người sáng lập của Toyota, Sakichi Toyoda, con trai của Kiichiro Toyoda, và kỹ sư Taiichi Ohno; Họ đã đưa ra đặt nặng trên [...]

Sản xuất tinh gọn – Lean Production

Lean Manufacturing thường được biết đơn giản là “Lean”, là cách sản xuất hàng hóa tối ưu thông qua việc loại bỏ các hao phí và thực hiện luồng, ngược lại với việc tạo ra lô và hàng đợi. Lean Manufacturing là một phương pháp quản lý quá trình phổ biến xuất phát chủ yếu từ Toyota Production  System (TPS). (more…)