Kaizen – Thực hành nâng cao năng suất (PDF)

Mục đích của loạt bài này là đưa ra các hướng dẫn đích thực về thực hành và phương pháp toàn diên cho cải thiện năng suất, và cải thiện năng suất toàn diện không thể đạt được nếu chỉ đọc nó, mà phải học qua thực tế và tích lũy kinh nghiệm. Tải file về: Kaizen-thuc-hanh-nang-cao-nang-suat

Kaizen

Đôi nét về Kaizen Kaizen được ghép từ hai từ tiếng Nhật: Kai – “Thay đổi” và Zen – “Tốt hơn”, nghĩa là “Thay đổi để tốt hơn” hoặc “Cải tiến liên tục”. Xuất phát tù suy nghĩ rằng “trục trặc” có thể nảy sinh liên tục ở bất kỳ thời điểm nào, bộ phận nào của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, người Nhật đề ra triết lý quản lý Kaizen với nội dung 5S (năm nguyên tắc [...]