Tag - Desgin Thinking

Tư Duy Thiết Kế – Design Thinking – P2

Bây giờ chúng ta nói về một số cách mà trong đó người ta có thể phát triển khả năng tư duy thiết kế, và một số các cách mà các khóa học hướng dẫn những cách tạo ra sự sáng chế. Những cách để thúc đẩy tư duy thiết kế và đổi mới Đây là những khía cạnh khá thô sơ, những cách thực tế để cải thiện khả năng tư duy sáng tạo của bạn có thể khá phức [...]

Tư Duy Thiết Kế – Desgin Thinking P1

Thiết kế rất là phổ biến. Đó là trong các tạp chí mà chúng ta đọc, các sản phẩm chúng ta sử dụng, các dịch vụ chúng ta thưởng thức và kinh nghiệm của người tiêu dùng đã gợi ý cho chúng ta (ví dụ là những kinh nghiệm về mặt thương hiệu mà các công ty lớn như Apple và Nike cung cấp cho chúng ta ngày nay). Thiết kế là một yếu tố bên trong những gì chúng [...]