Tag - Bảo Trì Phòng Ngừa

Lean & TPM (Total Productive Maintenance)

Ba kỹ thuật bắt đầu bằng chữ T Hiện nay, cùng với ISO 9000 quản lý chất lượng toàn diện (TQM) đang được nhiều người Việt Nam biết đến. Đây là một trong ba kỹ thuật (đều bắt đầu bằng chữ T) của người Nhật nhằm cung cấp các phương pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất. Hai kỹ thuật còn lại là TPS (Toyota Production System: hệ thống sản xuất Toyota), còn gọi là JIT [...]

Bảo Trì Phòng Ngừa

Bảo Trì Phòng Ngừa – Preventive Maintenance

1. Giới thiệu Bảo trì phòng ngừa hay bảo trì ngăn ngừa là bất cứ một hoạt động nào được thực hiện để kéo dài tuổi thọ của thiết bị công nghiệp và tránh những hư hỏng trước thời hạn. Ví dụ: kiểm tra thiết bị công nghiệp, bôi trơn điều chỉnh máy và kiểm tra dự đoán (bảo trì dự đoán) và bảo trì định kỳ, thường là thay thế chi tiết. 2. Kỹ thuật giám sát tình trạng (more…)