Tài Liệu: Quản Lý & Kỹ Thuật Bảo Trì

Tài Liệu: Quản Lý & Kỹ Thuật Bảo Trì

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm về công tác bảo trì
Chương 2: Tổ chức công tác bảo trì
Chương 3: Định mức và kiểm tra trong bảo dưỡng

Tác giả: Trung tâm cơ khí – ĐHCN TP.HCM
Nguồn: internet / baoduongcokhi.com
Link Tải: http://www.mediafire.com/?r6390t6jasd3o1e
Backup: Bai giang QL Bao tri DHCN TPHCM

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *