Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) trong công tác bảo trì, sửa chữa các thiết bị nhà máy xi măng

Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) trong công tác bảo trì, sửa chữa các thiết bị nhà máy xi măng

Trong sản xuất xi măng Chi phí cho bảo trì sửa chữa thiết bị là một trong 3 chi phí cơ bản của sản xuất xi măng (Năng lượng, Lương & Bảo Trì). Do đó, việc quản trị và kiểm soát các vấn đề trong Bảo trì, sửa chữa là một việc cực kỳ quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của nhà máy xi măng. Trong đó, kiểm soát mòn là một vấn đề rộng khắp và hiện hữu ở nhiều vị trí trong dây chuyền sản xuất.

Bảo trì sửa chữa được chia ra làm 2 loại:
– Đại tu (Big shutdown): Với kỳ đại tu, toàn bộ hệ thống con người, nguồn lực, nhà cung cấp được lên kế hoạch rất chi tiết và có thời gian để thực hiện những công việc lớn, thay thế thiết bị hoặc một phần thiết bị. Công việc này, thường được thực hiên 2 lần trong năm.

– Sửa chữa hàng ngày (MRO): Công việc này thường liên quan nhiều đến bộ phận vận hành của nhà máy. Và là sự kết hợp giữa bộ phận bảo trì và bộ phận vận hành. Bởi trong quá trình vận hành, thiết bị cần phải được kiểm tra thường xuyên.

Với đặc tính rất phức tạp của các thiết bị, một số có thể khác nhau về tuổi thọ, dài ngắn khác nhau… Do đó, người vận hành rất cần những giải pháp mang tính tình huống, có thể xử lý để đảm bảo thiết bị chạy liên tục, đảm bảo công suất, và duy trì điều kiện cho đến kỳ Đại tu tiếp theo. Vấn đề mòn là vấn đề xảy ra thường xuyên nhất. Bởi thiết bị có những phần mòn trước, phần mòn sau. Do đó, nhiệm vụ của người vận hành phải đảm bảo thiết bị được chạy liên tục. Điều này đòi hỏi các nhà máy phải có công cụ / sản phẩm hỗ trợ trong việc duy trì các thiết bị làm việc trong điều kiện tốt nhất trước khi có thể thay thế hoặc có giải pháp tốt hơn có thể thực hiện trong kỳ đại tu.

Hiện nay, hãng Devcon của Mỹ có một bộ thiết bị có thể cung cấp cho người vận hành những sản phẩm có khả năng duy trì điều kiện hoạt động của thiết bị. Tham khảo tại đây.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *