Kaizen – Thực hành nâng cao năng suất (PDF)

Kaizen – Thực hành nâng cao năng suất (PDF)

Mục đích của loạt bài này là đưa ra các hướng dẫn đích thực về thực hành và phương pháp toàn diên cho cải thiện năng suất, và cải thiện năng suất toàn diện không thể đạt được nếu chỉ đọc nó, mà phải học qua thực tế và tích lũy kinh nghiệm.

Tải file về: Kaizen-thuc-hanh-nang-cao-nang-suat

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *