Danh Mục Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN) Áp Dụng Trong Công Tác Bảo Trì & Vệ Sinh Công Nghiệp

Tiêu Chuẩn Việt Nam

Danh Mục Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN) Áp Dụng Trong Công Tác Bảo Trì & Vệ Sinh Công Nghiệp

Thêm một số TCVN để các bạn tham khảo (cũng cần cho dân cơ khí đấy) :

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn máy cơ khí
TCVN 2290-78 : Thiết bị sản xuất – Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 2296-89 : Thiết bị rèn ép -Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 3288-1979: Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 4244-1986: Quy phạm kĩ thuật an toàn thiết bị nâng.
TCVN 4431-1987: Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần Lan can an toàn – Điều kiện kĩ thuật
TCVN 4717-89: Thiết bị sản xuất che chắn an toàn – Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 4722-89: Thiết bị gia công gỗ – Yêu cầu kỹ thuật an toàn .
TCVN 4723-89 : Thiết bị gia công gỗ – Yêu cầu an toàn về kết cấu máy
TCVN 4725-1989: Máy cắt kim loại – Yêu cầu chung và an toàn đối với kết cấu máy.
TCVN 4726 – 89: Máy cắt kim loại – Yêu cầu đối với trang thiết bị điện.
TCVN 4755 – 89/(ST SEV 4474 – 84) : Cần trục – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực
TCVN 5019-89: Thiết bị AXETYLEN – Yêu cầu an toàn
TCVN 5181-90: Thiết bị nén khi – yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 5183-90 : Máy cắt kim loại Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.
TCVN 5184-90 : Máy cắt kim loại . Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.
TCVN 5658-1992 : Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện
TCVN 5186 – 90: Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay
TCVN 5187-90 / ST . SEV 577-77 ) : Máy cắt kim loại – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang
TCVN 5188 – 90: Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bao, xọc và chuốt.
TCVN 5346 – 91/ (ST SEV 5307 – 85): Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng . Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền
TCVN 5636 – 91: Thiết bị đúc – Yêu cầu về an toàn.
TCVN 5658-1992: Ô tô – Hệ thống phanh – Yêu cầu chung và phương pháp thử
TCVN 5659 – 1992: Thiết bị sản xuất bộ phận điều khiển. Yêu cầu về an toàn chung
TCVN 5744-1993 : Thang máy – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng .
TCVN 5862 – 1995: Thiết bị nâng – Phân loại theo chế độ làm việc
(Thay thế TCVN 4244-86 – Phụ lục 1).
TCVN 5863-95 : Thiết bị nâng , Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
TCVN 5864-1995: Thiết bị nâng,Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích ,Yêu cầu an toàn
TCVN 5866-1995: Thang máy Cơ cấu an toàn cơ khí
TCVN 5867-1995: Thang máy – Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng , Yêu cầu an toàn
TCVN 6004-1995: Nồi hơi Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo
TCVN 6005-95: Thiết bị chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tọa, phương pháp thử
TCVN 6006-95: Nồi hơi, Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa
TCVN 6007-1995: Nồi hơi – Yêu cầu về kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử
TCVN 6008-1995: Thiết bị áp lực – Mối hàn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 6153-1996 : Bình chịu áp lực, Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo
TCVN 6154-1996: Bình chịu áp lực , Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo – Phương pháp thử
TCVN 6155-1996: Bình áp lực, Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sửa dụng, sửa chữa
TCVN 6156-1996: Bình chịu áp lực Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa – Phương pháp thử
TCVN 6290 – 1997: Chai chứa khí – Chai chứa các khí vĩnh cửu – Kiểm tra tại thời điểm nạp khí
TCVN 6291 – 1997: Chai chứa khí – Chai chứa khí đựng trong công nghiệp – Ghi nhãn để nhận biết khí chứa
TCVN 6292-1997: Chai chứa khí – Chai chứa khí đựng trong y tế – Ghi nhãn để nhận biết khí chứa
TCVN 6293 – 1997: Chai chứa khí – Chai chứa khí đựng trong y tế – Ghi nhãn để nhận biết khí chứa
TCVN 6296 – 1997: Chai chứa khí – Dấu hiệu phòng ngừa
TCVN 6396-1998: Thang máy thủy lực – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
TCXDVN 296: 2004: Giàn giáo các yêu cầu về an toàn

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn điện.
TCVN 2295 -78: Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ – Yêu cầu an toàn
TCVN 2329-78: Vật liệu cách điện rắn , Phương pháp thử, Điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu
TCVN 2330 – 78: Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp xoay chiều tần số công nghiệp
TCVN 2572 – 78: Biển báo về an toàn điện
TCVN 3144 – 79 : Sản phẩm kỹ thuật điện, Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 3145-79: Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V – Yêu cầu an toàn
TCVN 3259 – 1992: Máy biến áp và cuộn kháng điện lưc – Yêu cầu an toàn.
TCVN 3620-1992: Máy điện quay – Yêu cầu an toàn
TCVN 3623 – 81: Khí cụ điện chuyển mạch điện áp đến 1000V – Yêu cầu kỹ thuật chung
TCVN 3718-82: Trường điện tần số Ra-đi-ô, Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 4086-85: An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung
TCVN 4114-85: Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000V Yêu cầu an toàn
TCVN 4115 – 85: Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000 V – Yêu cầu kỹ thuật chung
TCVN 4163-85: Máy điện cầm tay – Yêu cầu an toàn
TCVN 4726 – 89: Kỹ thuật an toàn Máy cắt kim loại . Yêu cầu đối với trang bị điện.
TCVN 5180-90(STBEV 1727-86): Pa lăng điện – Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 5334-1991: Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu . Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt
TCVN 5556 – 1991: Thiết bị hạ áp , Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật.
TCVN 5699-1:1998: An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự
(IEC 335-1:1991)
TCVN 5717 – 1993 : Van chống sét
TCVN 6395-1998: Thang máy điện, Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
TCXD 46 : 1984: Chống sét cho các công trình xây dựng , Tiêu chuẩn thiết kế, thi công.

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn cháy nổ
TCVN 2622-1995 : Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
TCVN 3254-1989 : An toàn cháy – Yêu cầu chung
TCVN 3255-1986 : An toàn nổ – Yêu cầu chung
TCVN 3991-85: Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa
TCVN 4879-1989 : Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn
TCVN 5279-90 : Bụi cháy – An toàn cháy nổ – Yêu cầu chung
TCVN 5738-1993 : Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6161-1996: Phòng cháy chữa cháy – chợ và trung tâm thương mại- Yêu cầu thiết kế
TCXD 215-1998 : Phòng cháy chữa cháy Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy
TCXD 217-1998 : Phòng cháy chữa cháy. Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dụng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
TCVN 3890-84 : Phương tiện và thiết bị chữa cháy Bố trí, bảo quản, kiểm tra , bảo dưỡng
TCVN 4878-1989 : Phân loại cháy
TCVN 5040-1990: Thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Kí hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy
Yêu cầu kĩ thuật
TCVN 5303-1990 : An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 6161 – 1996: Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế
TCVN 6379-1998 : Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuật
TCXD 216-1998 : Phòng cháy chữa cháy . Từ vựng – Thiết bị chữa cháy
TCXD 218-1998 : Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy – Quy định chung.

Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động
TCVN 1841-76: Bao tay bảo hộ lao động bằng da, giả da và bạt
TCVN 2291-78: Phương tiện bảo vệ người lao động – Phân loại
TCVN 2606-78 : Phương tiện bảo vệ tay – Phân loại
TCVN 2607-78: Quần áo bảo hộ lao động – Phân loại
TCVN 2608-78: Giầy bảo hộ lao động bằng da và vải – Phân loại
TCVN 2609-78: Kính bảo hộ lao động – Phân loại
TCVN 3579- 81: Kính bảo hộ lao động – Mắt kính không màu
TCVN 3580- 81: Kính bảo hộ lao động – Cái lọc sáng bảo vệ mắt
TCVN 3581- 81: Kính bảo hộ lao động – Yêu cầu kỹ thuật chung – Phương pháp thử
TCVN 3740- 82: Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp – Hộp lọc – Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đồi với các chất độc dạng hơi.
TCVN 3741- 82: Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp – Hộp lọc – Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với các chất độc dạng khí.
TCVN 3742- 82: Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp – Hộp lọc – Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với Cacbonoxyt
TCVN 5039-90 (ISO 4851 – 1979) : Phương tiện bảo vệ mắt Cái lọc tia cực tím – Yêu cầu sử dụng và truyền quang.
TCVN 5082-90 (ISO 4849 – 1981): Phương tiện bảo vệ mắt – Yêu cầu kỹ thuật – Cái lọc sáng – Yêu cầu sử dụng và truyền quang.
TCVN 5083-90 (ISO 4850 – 1979): Phương tiện bảo vệ mắt cá nhận dùng cho hàn và các kỹ thuật liên quan – Cái lọc sáng- Yêu cầu sử dụng và truyền quang.
TCVN 5586-1991: Găng tay cách điện.
TCVN 5587-1991: Sào cách điện.
TCVN 5588-1991: Ủng cách điện.
TCVN 5589 – 1991: Thảm cách điện.
TCVN 6407-1998: Mũ an toàn công nghiệp.
TCVN 6409-1998: Giầy, ủng cao su dẫn điện có lót- Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6410:1998 (ISO 2251:1991) : Giầy ủng, cao su – Giày ủng, cao su chống tĩnh điện có lót -Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6412-90: Giầy ủng chuyên dụng – Xác định khả năng chống trượt
TCVN 6515-1999: Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Thuật ngữ.
TCVN 6516-99: Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Phương pháp thử nghiệm quang học.
TCVN 6517-1999: Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân- Phương pháp thử nghiệm phi quang học.
TCVN 6518-1999: Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân.- Kính lọc tia hồng ngoại- Yêu cầu sử dụng và truyền xạ
TCVN 6519-1999: Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Kính lọc và Kính bảo vệ mắt chống bức xạ laze.
TCVN 6520 : 1999: Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Bảng khái quát các yêu cầu – Yêu cầu đối với mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt
TCVN 6692-2000: Quần áo bảo vệ – Quần áo chống hóa chất lỏng – Xác định độ chống thấm của vật liệu đối với chất lỏng dưới áp suất.

Nguồn: Diễn Đàn Meslab

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *