Danh Bạ: Trung Tâm Năng Suất Nhật Bản

Danh Bạ: Trung Tâm Năng Suất Nhật Bản

Trung tâm Năng suất Nhật Bản (JPC) là một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) và phi chính phủ (NGO), được thành lập vào tháng 4 năm 1994 thông qua việc sáp nhập Trung tâm Năng suất Nhật Bản (JPC) và Đại hội Xã hội và Kinh tế Nhật Bản (SECJ).
JPC được thành lập vào năm 1955 tại cuộc họp Nội các chính phủ Nhật Bản nhằm tăng cường sự phát triển kinh tế thời hậu chiến Nhật Bản thông qua Phong trào Năng suất. Kể từ đó, JPC đã tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng suất trong xã hội công nghiệp của Nhật Bản và trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

SECJ được thành lập vào năm 1973 với mục tiêu hiện thực hóa một xã hội phúc lợi. Tổ chức đã nỗ lực để phát triển sự đồng thuận quốc gia bằng cách giải quyết và trình bày các đề xuất cho vấn đề lợi ích quốc gia, chẳng hạn như phúc lợi, năng lượng và môi trường.

Với bề dày thành tựu đạt được của hai tổ chức này đã hình thành nên nền tảng của JPC-SED, và được đổi tên thành JPC vào năm 2009. Với mục tiêu hiện thực hoá một xã hội ổn định hơn và thịnh vượng hơn, tổ chức mới nối tiếp thành công của các tổ chức tiền thân trong việc hình thành các đề xuất chính sách dựa trên các nghiên cứu nền tảng và trong việc đạt được sự đồng thuận quốc gia.

JPC cũng tích cực hỗ trợ các ngành công nghiệp và các tổ chức khu vực công trong các lĩnh vực như đổi mới quản lý, hiện đại hóa quan hệ lao động-quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

Các bên liên quan chủ chốt của JPC đại diện cho người dân ở tất cả các tầng lớp xã hội, bao gồm các giám đốc điều hành tập đoàn, nhà lãnh đạo công đoàn lao động, chuyên gia học thuật và trưởng các nhóm người tiêu dùng. Chuyên môn và tri thức rộng của họ là sự đóng góp vô giá đối với hoạt động của các ủy ban khác nhau của JPC.

Phong trào Năng suất của JPC được hỗ trợ bởi hơn 10.000 thành viên, bao gồm các tập đoàn, công đoàn và các tổ chức khác nhau. Với sự hỗ trợ của họ và sự hợp tác mạnh mẽ của JPC với bảy trung tâm năng suất khu vực, đã cho phép JPC hình thành nên mạng lưới toàn quốc vững mạnh cho Phong trào Năng suất tại Nhật Bản.

 

Chi tiết thêm tại: http://www.jpc-net.jp/vie/about/

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *