Tài Liệu: Quản Lý & Kỹ Thuật Bảo Trì

Nội dung: Chương 1: Khái niệm về công tác bảo trì Chương 2: Tổ chức công tác bảo trì Chương 3: Định mức và kiểm tra trong bảo dưỡng Tác giả: Trung tâm cơ khí - ĐHCN TP.HCM Nguồn: internet / baoduongcokhi.com Link Tải: http://www.mediafire.com/?r6390t6jasd3o1e Backup: Bai giang QL Bao tri DHCN TPHCM