LÝ THUYẾT BẢO TRÌ

Bảo Trì Công Nghiệp

Một số phương pháp bảo trì thông thường được áp dụng ở các nước Âu châu

Trong công nghiệp hiện đại ngày nay, để đảm bảo hiệu quả tối đa cho sản xuất, vấn đề bảo trì, bảo dưỡng máy trở nên ngày càng quan trọng. Phương pháp hiện đại trong bảo trì máy không chỉ đảm bảo cho các cơ sở sản xuất có được phương tiện làm việc tối ưu, mà còn là nhân tố chính để làm giảm giá thành sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay ở Việt [...]

Bảo Trì Công Nghiệp

Các Phương Pháp Bảo Trì Quan Trọng

Bảo trì và các phương pháp của nó có tầm quan trọng đặc biệt trong công nghiệp. Trong bài này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu hầu hết các phương pháp quan trọng bao gồm: bảo trì phục hồi, bảo trì phòng ngừa, bảo trì cơ hội, bảo trì dựa trên tình trạng và bảo trì dự đoán. (more…)

Bảo Trì Công Nghiệp

Các phương pháp bảo trì công nghiệp

1.1. Sửa chữa, tân tạo sau khi máy hỏng: (Breakdown maintenance) Phương pháp: - Sử dụng máy cho tới khi hỏng, chỉ có bảo dưỡng đơn giản như tra, thay dầu, mỡ và sửa chữa, tân tạo lại máy sau khi hỏng. - Thường áp dụng trong những cơ sở sản xuất nhỏ. - Về lâu dài, đây là phương pháp bảo trì tốn kém nhất. Ưu điểm: - Tận dụng tối đa thời gian sử dụng máy. - Giảm đầu tư ban đầu, không cần [...]