LÝ THUYẾT BẢO TRÌ

Lợi ích của “Just in Time”

Trong thời gian qua, phương pháp sản xuất lặp đi lặp lại đã xuất hiện và gây ra một sự chú ý trên toàn thế giới: phương pháp “Just-in-time” (JIT), trong đó nhấn mạnh việc nỗ lực liên tục để loại bỏ sự lãng phí và kém hiệu quả khỏi quá trình sản xuất thông qua những kích thước lô hàng nhỏ, chất lượng cao, và làm việc theo nhóm. Phương pháp JIT do ông Taiichi Ohno (Phó tổng giám [...]

Những công cụ được sử dụng trong Sản xuất tinh gọn

Trích lại Bài phát biểu của TS. Đặng Minh Trang trong hội thảo Ứng Dụng Lean Trong Ngành Cơ Khí và Sản Xuất Công Nghiệp – 10/4/2009. Khai triển chính sách Khai triển chính sách, Nhật bản gọi là “ Hoshin Kanri” (Phương kế quản lý), đó là phương hướng chiến lược của quản lý cấp cao đưa ra nhằm đạt cho được nhiều chỉ tiêu thiết yếu khi khai triển các quá trình nhằm; Nhận dạng các cơ hội quan trọng [...]

Strength

Sức Mạnh của Sản xuất tinh gọn – Lean Production Strength

Lean đã và đang được nhiều người biết đến nhờ vào những thành công trong việc giảm hao phí, dao động và các chi phí không cần thiết. Trong nỗ lực liên tục nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp, Lean cần được huấn luyện từ cấp lãnh đạo nhằm đạt được sự ủng hộ từ cấp điều hành. Bên cạnh đó không thể thiếu sự tham gia của tất cả nhân viên trong việc giải quyết vấn [...]

Quản lý theo kiểu “Just in Time”

Sản xuất Just-In-Time, hay JIT, là một triết học quản lý tập trung vào loại trừ những hao phí trong sản xuất bằng việc chỉ sản xuất đúng số lượng và kết hợp các thành phần tại đúng chỗ vào đúng thời điểm. Điều này dựa vào một thực tế hao hụt là kết quả từ bất kỳ hoạt động nào làm gia tăng chi phí mà không gia tăng thêm giá trị cho sản phẩm, như là sự [...]

KPI -Key Performance Indicator: Các chỉ số chính theo dõi quá trình hoạt động  

Giới thiệu “Không thể quản lý những gì mà bạn không thể kiểm soát và bạn không thể kiểm soát những gì mà bạn không thể đo lường “(Peter Drucker)!. Việc đo lường kết quả hoạt động thực hiện công việc là một nguyên tắc cơ bản trong quản lý. Việc đo lường hiệu quả thực hiện là quan trọng vì nó xác định khoảng cách giữa kết quả hoạt động hiện tại và mong muốn và cung cấp các tiến [...]

Bảo Trì Phòng Ngừa

Bảo Trì Phòng Ngừa – Preventive Maintenance

1. Giới thiệu Bảo trì phòng ngừa hay bảo trì ngăn ngừa là bất cứ một hoạt động nào được thực hiện để kéo dài tuổi thọ của thiết bị công nghiệp và tránh những hư hỏng trước thời hạn. Ví dụ: kiểm tra thiết bị công nghiệp, bôi trơn điều chỉnh máy và kiểm tra dự đoán (bảo trì dự đoán) và bảo trì định kỳ, thường là thay thế chi tiết. 2. Kỹ thuật giám sát tình trạng (more…)