LÝ THUYẾT BẢO TRÌ

Văn Hóa Kaizen

Trong văn hóa Đông phương quá trình này được gọi là Kaizen - Đó là sự thực hành liên tục phù hợp bản chất cốt lõi cải tiến. Đây là một trụ cột không thể bỏ qua của Chiến lược cạnh tranh của một tổ chức. Để bắt đầu quá trình, hội đồng quản trị và nhân viên nên đồng ý rằng cải tiến có thể có lợi. Sau đó ưu tiên một danh sách các qúa trình, hệ thống, tài [...]

CNNS Systems

Hệ thống CMMS trong quản lý Bảo Trì

Trong hai thập kỷ qua, tiến bộ trong công nghệ CMMS đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của công tác quản lý bảo trì. Bây giờ chúng ta có khả năng tự động hóa nhiều quá trình bảo trì tiêu chuẩn, phân tích chi tiết sự thay đổi và hiệu suất của thiết bị. Chúng ta có thể có lập ra kế hoạch ngừng máy, phương án thay đổi kỹ thuật và quy trình vận hành bảo [...]

Tiêu Chuẩn Việt Nam

Danh Mục Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN) Áp Dụng Trong Công Tác Bảo Trì & Vệ Sinh Công Nghiệp

Thêm một số TCVN để các bạn tham khảo (cũng cần cho dân cơ khí đấy) : Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn máy cơ khí TCVN 2290-78 : Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn TCVN 2296-89 : Thiết bị rèn ép -Yêu cầu chung về an toàn. TCVN 3288-1979: Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toàn. TCVN 4244-1986: Quy phạm kĩ thuật an toàn thiết bị nâng. TCVN 4431-1987: Tiêu chuẩn bắt buộc áp [...]

HƯỚNG TỚI HỆ THỐNG “ BẢO DƯỠNG HIỆU NĂNG TỔNG THỂ – TPM “

Đặt vấn đề Trước bối cảnh kinh tế hội nhập như hiện nay, việc ứng dụng công nghệ và hệ thống quản lý tiên tiến để tối ưu hóa sản xuất là yếu tố cốt lõi của tăng trưởng cạnh tranh thị phần. Tương ứng với đầu tư công nghệ là tái cấu trúc thì hệ thống quản lý theo hướng tiêu chuẩn hóa và hội nhập. Trong nền sản xuất hiện đại, Thế giới đang áp dụng hệ thống [...]

5S và Ứng Dụng

Phương pháp 5S Khi nói đến phương pháp 5S là ta đề cập đến một danh sách gồm năm từ tiếng Nhật, những từ này được dịch sang tiếng Anh và cả tiếng Việt, bắt đầu với chữ S và đây là tên của một phương pháp luận nổi tiếng. Danh sách này là đề cập đến một phương pháp luận đặc trưng cho, nói một cách không chính xác lắm, “chuẩn hóa việc vệ sinh”, tuy nhiên phương pháp [...]

Quản trị Chuỗi cung ứng – Supply Chain Management (SCM)

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) là công việc không chỉ dành riêng cho các nhà quản lý về chuỗi cung ứng. Tất cả những bộ phận khác của một tổ chức cũng cần hiểu về SCM bởi họ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của chuỗi cung ứng. Đây là một số kiến thức cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng cũng như giúp bạn thấy rõ hơn vai trò quan [...]