Khóa học: “Innovative Thinking” bởi GiBi Academy – 2 ngày đào tạo liên tục

ĐẶT VẤN ĐỀ Hàng ngày, mỗi người chúng ta có rất nhiều ý tưởng mới. Nhưng số ít trong đó có thể “Nhận diện nó” và biết cách biến những ý tưởng đó thành những sản phẩm / dịch vụ cụ thể. Và càng ít trong số đó có được sản phẩm / dịch vụ có giá trị mang lại thanh công về tiền bạc và cuộc sống cho chính chủ nhân. Đối với nhiều người, để có được [...]