Các Nguyên tắc trong quản lý Chất Lượng

Các Nguyên tắc trong quản lý Chất Lượng

Nguyên tắc 1: Được định hướng bởi khách hàng.

Thông thường, nhà sản xuất vẫn chưa coi khách hàng và nhà cung cấp là những bộ phận trong tổ chức của mình. Trong giao dịch, thường thương lượng với họ để lấy phần “lợi” về mình. Do đó, nhiều khi Doanh nghiệp lại dồn vào thế bó buộc: Nhà cung cấp sẽ phải cạnh tranh về giá cả, khách hàng sau khi mua hàng không được hài lòng, điều đó ảnh hưởng đến quá trình lưu thông hàng hoá, dịch vụ.

Để đảm bảo “CHẤT LƯỢNG CẦN THIẾT”, doanh nghiệp cần phải nhìn nhận khách hàng và nhà cung cấp  là một trong những bộ phận của mình và là một bộ phận của quá trình sản xuất. Việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài trên cơ sở thấu hiểu lẫn nhau giữa nhà sản xuất, nhà cung ứng và khách hàng sẽ giúp cho nhà sản xuất duy trì uy tín của mình. Đối với khách hàng, nhà sản xuất phải coi Chất lượng là mức độ thoả mãn những mong muốn của họ chứ không phải là việc cố gắng đạt được một số tiêu chuẩn Chất lượng nào đó đã đề ra từ trước. Vì thực tế thì mong muốn của khách hàng luôn luôn thay đổi và không ngừng đòi hỏi cao hơn. Một sản phẩm có chất lượng phải được thiết kế, chế tạo trên cơ sở nghiên cứu tỉ mỉ những nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, việc không ngừng cải tiến và hoàn thiện Chất lượng sản phẩm và dịch vụ là một trong những hoạt động cần thiết để đảm bảo Chất lượng, đảm bảo danh tiếng của doanh nghiệp.

Đối với nhà cung cấp của mình, doanh nghiệp cần phải coi đó là một bộ phận quan trọng của các yếu tố đầu vào. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cần thiết phải mở rộng hệ thống kiểm soát Chất lượng sang các cơ sở cung ứng, thầu phụ của mình.

Nguyên tắc 2: Sự cam kết của các nhà lãnh đạo cấp cao.

Lãnh đạo cấp cao thiết lập sự thống nhất đồng bộ giữa mục đích đường lối và môi trường nội bộ trong doanh nghiệp. Họ hoàn toàn lôi cuốn mọi người trong việc đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Hoạt động chất lượng của doanh nghiệp sẽ không có hiệu quả nếu như không có sự cam kết triệt để của lãnh đạo cấp cao.

Lãnh đạo doanh nghiệp phải có tầm nhìn xa, xây dựng các mục tiêu rõ ràng cụ thể và định hướng vào khách hàng. Để củng cố những mục tiêu này cần có sự cam kết và tham gia của từng cá nhân lãnh đạo với tư cách là một thành viên của doanh nghiệp.

Lãnh đạo chỉ đạo, định hướng, thẩm định, phê duyệt, điều khiển, kiểm tra kiểm soát. Vì vậy, kết quả của các hoạt động sẽ phụ thuộc vào những quyết định của họ ( Nhận thức, trách nhiệm, khả năng).Muốn thành công, mỗi tổ chức cần phải có lãnh đạo cấp cao có trình độ, có trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ với tổ chức, cam kết thực hiện những chính sách, mục tiêu đề ra.

Nguyên tắc 3: Sự tham gia của tất cả mọi người.

Nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp đó là con người sự hiểu biết của mọi người khi tham gia vào các quá trình sẽ có lợi cho doanh nghiệp. Thành công trong việc cải tiến chất lượng công việc phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng, sự nhiệt tình hăng say trong công việc của lực lượng lao động. Vì vây, doanh nghiệp cần tạo điều kiện để nhân viên học hỏi nâng cao kiến thức. Doanh nghiệp cần khuyến khích sự tham gia của mọi người vào mục tiêu của doanh nghiệp và đáp ứng được các vần đề về an toàn, phúc lợi xã hội, đồng thời phải gắn với mục tiêu cải tiến liên tục và các hoạt động của doanh nghiệp.

Khi đã đáp ứng được các nhu cầu và tạo được sự tin tưởng các nhân viên trong doanh nghiệp sẽ:

+   Dám nhận công việc, nhận trách nhiệm giải quyết các vấn đề.

+  Tích cực tìm kiếm các cơ hội để cải tiến, nâng cao hiểu biết về kinh nghiệm và truyền đạt chúng cho đội, nhóm công tác.

+   Đổi mới và sáng tạo để nâng cao hơn nữa các mục tiêu của doanh nghiệp.

+   Giới thiệu về doanh nghiệp cho khach hàng và cộng đồng.

+   Nhiệt tình trong công việc và cảm thấy tự hào là thành viên của doanh nghiệp.

Nguyên tắc 4: Phương pháp quá trình.

Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách có hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động có liên quan được quản lý theo quá trình. Quá trình ở đây là một dãy các công đoạn để biến đổi đầu vào thành đầu ra. Quản lý các hoạt động của một doanh nghiệp thực chất là quản lý các quá trình và mối quan hệ giữa chúng. Quản lý tốt các quá trình này, cùng sự đảm bảo đầu vào nhận được từ nhà cung ứng bên ngoài sẽ đảm bảo chất lượng đầu ra để cung cấp cho khách hàng.

Nguyên tắc 5: Tính hệ thống.

Chúng ta không xem xét và giải quyết vấn đề chất lượng theo từng yếu tố tác động đến chất lượng một cách riêng lẻ mà phải xem xét toàn bộ các yếu tố tác động đến chất lượng một cách có hệ thống và đồng bộ, phối hợp hài hoà các yếu tố này. Phương pháp quản lý có hệ thống là cách huy động phối hợp toàn bộ nguồn lực để thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp. Việc xác định, hiểu biết và quản lý một hệ thống các quá trình có liên quan với nhau đối với mục tiêu đề ra sẽ đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục.

Cải tiến liên tục là mục tiêu đồng thời cũng là phương pháp của mọi doanh nghiệp. Muốn có được khả năng cạnh tranh và đạt được mức chất lượng cao doanh nghiệp phải cải tiến liên tục. Sự cải tiến có thể là từng bước nhỏ hay nhảy vọt, cách thức tiến hành phải phụ thuộc mục tiêu và công việc của doanh nghiệp.

Nguyên tắc 7: Quyết định dựa trên sự kiện.

Mọi quyết định, hành động của hệ thống quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh muốn có hiệu quả phải được xây dựng dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin. Việc đánh giá phải bắt nguồn từ các chiến lược của doanh nghiệp, các quá trình quan trọng, các yếu tố đầu vào và kết quả của quá trình đó.

Nguyên tắc 8: Phát triển quan hệ hợp tác.

Các doanh nghiệp cần tạo dựng mối quan hệ hợp tác nội bộ và với bên ngoài doanh nghiệp để đạt được mục tiêu chung. Các mối quan hệ nội bộ bao gồm các quan hệ giữa người lãnh đạo và người lao động, tạo lập các mối quan hệ mạng lưới giữa các bộ phận trong doanh nghiệp để tăng cường sự linh hoạt, khả năng đáp ứng nhanh. Các mối quan hệ bên ngoài là các mối quan hệ bạn hàng, nhà cung cấp, các đối thủ cạnh tranh, các tổ chức đào tạo…. Các mối quan hệ bên ngoài giúp cho doanh nghiệp thâm nhập vào được thị trường mới, giúp cho doanh nghiệp định hướng được sản phẩm mới đáp ứng được yêu cầu khách hàng, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận khoa học kỹ thuật công nghệ mới.

Nguồn: quanlysanxuat.vn

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *