Các Định Nghĩa về Bảo Trì – Bảo Dưỡng

Các Định Nghĩa về Bảo Trì – Bảo Dưỡng

Trong thời đại hiện nay, máy móc và thiết bị đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực : sản xuất, kinh doanh và dịch vụ…Vì vậy bảo trì các loại máy móc thiết bị cũng ngày càng quan tâm nhiều hơn.
Bảo trì là một thuật ngữ rất quen thuộc, tuy nhiên để hiểu rõ vai trò, chức năng và các hoạt động liên quan đến bảo trì lại không dễ dàng. Tùy theo quan điểm của mỗi tổ chức, mỗi cơ quan mà thuật ngữ bảo trì được định nghĩa khác nhau. Sau đây là một số định nghĩa tiêu biểu:
Định nghĩa của AFNOR (PHÁP)
Bảo trì là tập hợp các hoạt động nhằm duy trì hoặc phục hồi một tài sản ở tình trạng nhất định hoặc bảo đảm một dịch vụ xác định.

Ý nghĩa của một số khái niệm từ định nghĩa này là:

  • Tập hợp các hoạt động: Tập hợp các phương tiện, các biện pháp kỹ thuật để thực hiện công tác bảo trì.
  • Duy trì: Phòng ngừa các hư hỏng có thể xảy ra để duy trì tình trạng hoạt động của tài sản.
  • Phục hồi: Sửa chữa hay phục hồi trở lại trạng thái ban đầu của tài sản.
  • Tài sản: Bao gồm tất cả thiết bị, dụng cụ sản xuất, dịch vu,̣…
  • Tình trạng nhất định hoặc dịch vụ xác định: Các mục tiêu được xác định và định lượng.
  • Định nghĩa của BS 3811 (ANH)- 1984:

Bảo trì là tập hợp tất cả các hành động kỹ thuật và quản trị nhằm giữ cho thiết bị luôn ở, hoặc phục hồi nó về một tình trạng trong đó nó có thể thực hiện chức năng yêu cầu. Chức năng yêu cầu này có thể định nghĩa như là một tình trạng xác định nào đó.

  • Định nghĩa của Total Productivity Development AB (Thụy Điển):

Bảo trì bao gồm tất cả các hoạt động được thực hiện nhằm giữ cho thiết bị ở một tình trạng nhất định hoặc phục hồi thiết bị về tình trạng này.

  • Định nghĩa của Dimitri Kececioglu:

Bảo trì là bất kỳ hành động nào nhằm duy trì các thiết bị không bị hư hỏng và ở một tình trạng vận hành đạt yêu cầu về mặt độ tin cậy và an toàn; và nếu chúng bị hư hỏng thì phục hồi chúng về tình trạng này.

Liên kếtKích Hoạt não giữa, Huấn luyện não phải

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *