14 Nguyên Tắc Quản Lý Của Toyota (PDF)

14 Nguyên Tắc Quản Lý Của Toyota (PDF)

14 Nguyên Tắc Quản Lý Của Toyota (Tải file)

 1. Ra các quyết định quản lý dựa trên triết lý dài hạn, dù phải hy sinh những mục tiêu tài chính ngắn hạn
 2. Tạo ra một chuỗi quy trình liên tục làm bộc lộ sai sót
 3. Sử dụng hệ thống kéo để tránh sản xuất quá mức
 4. Bình chuẩn hoá khối lượng công việc – hãy là việc như chú rùa, chứ đừng như chú thỏ
 5. Xây dựng thói quen biết dừng lại để giải quyết trục trặc, đạt chất lượng tốt ngay từ đầu
 6. Chuẩn hoá các nghiệp vụ là nền tảng của cải tiến liên tục và giao quyền cho nhân viên
 7. Quản lý trực quan để không có trục trặc nào bị che khuất
 8. Chỉ áp dụng các công nghệ tin cậy, đã được kiểm chứng toàn diện để phục vụ cho quy trình và con người của công ty
 9. Phát triển những nhà lãnh đạo, người hiểu thấu đáo công việc, sống cùng triết lý và truyền đạt lại cho người khác
 10. Phát triển các cá nhân và tập thể xuất sắc có thể tuân thủ triết lý của công ty
 11. Tôn trọng mạng lưới đối tác và các nhà cung cấp bằng cách thử thách họ và giúp họ cải tiến
 12. Đích thân đi đến và xem xét hiện trường để hiểu tường tận tình hình
 13. Ra quyết định không vội vã thông qua sự đồng thuận và xem xét kỹ lưỡng mọi khả năng, rồi nhanh chóng thực hiện
 14. Trở thành một tổ chức biết học hỏi bằng việc không ngừng tự phê bình và cải tiến liên tục

Nguồn: vietnamwcm

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *